Arbejdsliv Løn

Læs din lønseddel

- omhyggeligt
20140827_læs_din_løn

Det er meget vigtigt, at du læser din lønseddel og kontrollerer, at din løn er korrekt beregnet.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at lønudbetalingen er korrekt. Men du har også en pligt til at sikre dig, at du ikke modtager uberettiget løn.

Du har naturligvis en kontant interesse i ikke at få for lidt i løn.
Men for megen udbetalt løn kan kræves tilbagebetalt. Det kan blive en dyr affære, hvis man uberettiget har modtaget et større tillæg i mange måneder.

Særligt nyansatte og månedslønnede vikarer skal være opmærksomme på at alle tillæg er korrekte!
Få eventuelt assistance fra din tillidsrepræsentant!

Vejledning til læsning af din lønseddel