Arbejdsliv Løn

Lønforløb for overenskomstansatte

Lønforløb for overenskomstansatte lærere og børnehaveklasselærere.

I Kolding kommune er der i lokallønsaftalen aftalt et andet lønforløb end overenskomsten foreskriver, idet der sker et lønspring allerede efter 2 års ansættelse.

Alle tal i løntabellen er gældende fra 01.10.18   

   

Børnehaveklasseledere:      
(tillægget på 2.000/7.000 bliver ganget med reguleringsprocenten; for tiden 1,377253)  
Nyuddannet 2 års erfaring 4 års erfaring 8 års erfaring 12 års erfaring
Løntrin 28 + 2.000 Løntrin 30 + 2.000 Løntrin 31 + 2.000 Løntrin 33 Løntrin 33 + 7.000
26.098,83 26.978,67 27.433,42 28.373,17 28.373,17
229,54 229,54 229,54 - 803,4
26.328,37 27.208,21 27.662,96 28.373,17 29.176,57
         
Lærere:        
(tillægget på 3.000/10.000 bliver ganget med reguleringsprocenten; for tiden 1,377253)  
Nyansat 2 års ansættelse 4 års beskæftigelse 8 års beskæftigelse 12 års beskæftigelse
Løntrin 31 + 3.000 Løntrin 33 + 3.000 Løntrin 35 + 3.000 Løntrin 40 Løntrin 40 + 10.000
27.433,42 28.373,17 29.355,25 32.049,50 32.049,50
344,31 344,31 344,31 - 1.147,71
27.777,73 28.717,48 29.699,56 32.049,50 33.197,21
         
         
  Tillæg reguleret per år/måned 1,377253  
Tillæg  01.10.2018       
                          2.000                      2.754,51                         229,54    
                          3.000                      4.131,76                         344,31    
                          7.000                      9.640,77                         803,40    
                        10.000                    13.772,53                      1.147,71