Arbejdsliv Løn

Lokal løn

Nedenstående er gældende aftaler per 01.10.18
Nedenstående er gældende aftaler per 1. oktober 2018  
Forhåndsaftaler lokal løn      
         
Aftalenr. Modtagere Beløb (31.3.2000 niveau) nutidsværdi nutidsværdi
pr år pr måned
(per 01.10.2018) (per 01.10.2018)
5001FF1040 Klasselærere i specialklasser. 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse. 5.200 kr. 7161,7156 596,81
5001FF1041 Læsevejledere (1 tillæg per skole). Skal have uddannelsen og være udpeget af skoleledelsen. 10.000 kr. 13772,53 1147,71
5001FF1042 IT-vejledere (1 tillæg per skole) 6.000kr. på store skoler/4.000kr. på små skoler 8263,518 688,63
Store skoler er: Lyshøjskolen, Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Bakkeskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Vang Skole, Christiansfeld Skole, Vamdrup Skole, CSV.    
Øvrige skoler er små skoler. 5509,01 459,08
5001FF1043 Lærere, der samme dag har tjeneste på to adresser med væsentlig afstand 1.400 kr. 1928,15 160,68
5001FF1044 Lærere på Munkevængets Skole for arbejdet med elever i modtageklasser 3.500 kr. 4820,39 401,70
5001FF1045 UU-vejledere 16.000 kr. 22036,05 1836,34
5001FF1046 Lærere på CSV med klasselærerfunktion på ungdomsuddannelsen eller en tilsvarende funktion i voksenspecialundervisningen 6.000 kr. 8263,518 688,63
5001FF1047 Sikkerhedsrepræsentanter (AMR) 4.200 kr. 5784,4626 482,04
5001FF1048 Design-, matematik-, biologi- og naturvejledere i forhold til kolleger. Skal have uddannelse og være udpeget af skoleledelsen – max. én af hver pr. skole. Kan deles imellem 2 pers. 6.000 kr. 8263,518 688,63
5001FF1080 Koordinator for læringscenter – kan deles imellem 2 pers. 6.000kr. på store skoler/5.000kr. på små skoler. 8263,518 688,63
Store skoler er:    
Lyshøj Skolen, Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Bakkeskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Vang Skole, Christiansfeld Skole, Vamdrup Skole.    
Øvrige skoler er små skoler 6886,27 573,86
5001FF1081 Klasselærere 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse 5.200 kr. 7161,7156 596,81
5001FF1130 Tale/hørelærer ved PPR 5.000 kr. 6886,27 573,86
5001FK0702 Visse diplomuddannelser 6.000 kr. 8263,518 688,63
5001FK0703 Fremskyndelse af lønforløb for nyuddannede efter 2 år  Se: Lønforløb for overenskomstansatte    
5001FF0705 Vedrørende vedligeholdelse af Intra 6.000 kr. /5.000 kr  8263,518 688,63
På følgende skoler  ydes et tillæg på 6000 kr.:    
Alminde-viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Vamdrup Skole, Vonsild Skole, Aalykkeskolen    
På øvrige skoler ydes et tillæg på 5000 kr. 6886,27 573,86
5001FF1542 Lokalt reformtillæg 3.360 kr. 4627,57 385,63
         
Redigeret 1.10.2018. Reguleringsprocent: 1,377253    
         
I forbindelse med tjek af lønseddel bør der ligeledes tjekkes op på:  
-         Tillæg, der erstatter undervisningstillæg: 13.000,- kr. = 17904,29/1492,02    
-          Er ansættelsesgraden korrekt?      
-          Er der enighed omkring afvikling af 6. ferieuge og seniordage?  
-          § 5 stk. 8 tillæg ved specialklasser      
-          § 5 stk. 3 tillæg ved selvstændige specialskoler    
-          Tillæg for arbejde ved selvstændige specialskoler