Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Fredag den 9. marts 2018 kl. 16.30. Kredsstyrelsen er på valg.
salen gf 2017

Foreløbig dagsorden til GF 18

 

Torsdag den 1. marts 2018 blev der på kredskontoret i Kolding Lærerkreds afholdt ekstraordinær generalforsamling vedtørende en vedtægtsændring.

De 25 fremmødte stemte ensstemmigt ja til ændringen.