Kreds 111 Kredsstyrelsen

Anders Grubach - Kredsstyrelse

Ansat ved Bramdrup Skole, TR-tillidsrepræsentant

Kontaktperson til Børnehaveklasselederne
Ansvarlig for pædagogisk udvalg

1. suppleant: Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres

Email: angr@dlf.org