Kreds 111 Kredsstyrelsen

Anders Petersen, Kredsformand

Ansat ved Sdr. Vang Skole

Sagsbehandler i personsager, Forretningsudvalg 

Hoved-MED-Udvalg Kolding Kommune 
Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres 
Formand Lån & Spar Lokalråd, Delegeret til Repræsentantskabet Lærernes A-kasse

Email: ap@dlf.org