Kreds 111 Kredsstyrelsen

Karen Vestergaard, Næstformand

Ansat ved Sjølund-Hejls Skole, TR tillidsrepræsentant


Rådgiver i sager om pension, barsel, løn og arbejdstid
Ansvarlig Kursus- og organisationsudvalg, Pædagogisk Udvalg 

Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres 

Email: kves@dlf.org