Kreds 111 Kredsstyrelsen

Klaus Rømer - Kredsstyrelse

Ansat ved Specialcenter Brændkjær - TR tillidsrepræsentant

2.suppleant: Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres

Email: klar@dlf.org