Kreds 111 Kredsstyrelsen

Lone Heldt - Kredsstyrelse

Ansat ved Munkevængets Skole, TR tillidsrepræsentant 

Ansvarlig for Kolding Lærerkreds´s hjemmeside og Facebook

Udvalg: Kommunikationsudvalg, Pædagogisk Udvalg 

Delegeret til Danmarks Lærerforenings KongresEmail: lhel@dlf.org