Kreds 111 Kredsstyrelsen

Ravi Willesen - Kredsstyrelse

Ansat ved Vamdrup Skole, TR tillidsrepræsentant og AMR arbejdsmiljørepræsentant

Ansvarlig: Arbejdsmiljøudvalg
Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres
MED-udvalg BUF og Hoved MED-udvalg Kolding Kommune

Ansvarlig for Kolding Lærerkreds´s facebook side

Email: rawi@dlf.org