Reformtillæg

De lokale lønforhandlinger på lærerområdet er afsluttet.

Kolding Lærerkreds har forhandlet puljen med ny løn på plads. På din lønseddel, har du et reformtillæg. Puljen af ny lønmidler er forhandlet kollektivt, så alle lærere får tillægget. Tillægget er på 3871,00 kr. i 00 penge, hvilket svarer til 5331,00 kr i nutidskroner. Reformtillæget er et årligt tillæg. Reformtillægget et gældende fra 1.april 2019 og kommer med tilbagevirkende kraft.

Emner

Målgruppe