Ekstra ordinær generalforsamling og ordinær valggeneralforsamling

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling ugen før den ordinære generalforsamling, da der skal foretages en vedtægtsændring. Vær opmærksom på, at der er to datoer i spil. Begge dagsordner kan ses i opslaget her og findes også på kredsens facebookside.
20141218 Logo Kreds111 02

Ekstraordinær

Generalforsamling

Kolding Lærerkreds afholder i henhold til vedtægternes § 7

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 12.marts 2020, kl. 16.00 på kredskontoret

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Vedtægtsændring

§8:

Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som vælges på             generalforsamlingen i lige år.

Ændringsforslag til §8:

Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, som vælges på                   generalforsamlingen i lige år.

      4. Eventuelt

Original dagsorden

-------------------------------------------------------------

 

Kolding Lærerkreds afholder ordinær valggeneralforsamling

 

Fredag den 20. marts 2020, kl. 16.30

 

på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding.

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtægtsændringer
 7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede
 8. Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år
 9. Valg jf. §8 og §9
 10. Eventuelt

 

Endelig dagsorden foreligger den 13. marts 2020 på Kredsens hjemmeside: www.koldingkreds.dk

Evt. indkomne forslag skal være Kolding Lærerkreds skriftligt i hænde senest den 5. marts 2020.

                                           Kredsstyrelsen

 Tilmelding til spisning til TR senest den 12. marts 2020.

Original dagsorden 

 

 

 

                                     

Emner

Målgruppe