GF 2020

20141218 Logo Kreds111 02
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling ugen før den ordinære valggeneralforsamling, da der skal foretages en vedtægtsændring. Vær opmærksom på, at der er to datoer i spil. Begge dagsordner kan ses i opslaget her og findes også på kredsens facebookside.

Ekstraordinær

Generalforsamling

Kolding Lærerkreds afholder i henhold til vedtægternes § 7

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 12.marts 2020, kl. 16.00 på kredskontoret

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Vedtægtsændring

§8:

Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som vælges på             generalforsamlingen i lige år.

Ændringsforslag til §8:

Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, som vælges på                   generalforsamlingen i lige år.

      4. Eventuelt

Original dagsorden

-------------------------------------------------------------

 

Kolding Lærerkreds afholder ordinær valggeneralforsamling

 

Fredag den 20. marts 2020, kl. 16.30

 

på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding.

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forretningsorden
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Vedtægtsændringer
 7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede
 8. Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år
 9. Valg jf. §8 og §9
 10. Eventuelt

 

Endelig dagsorden foreligger den 13. marts 2020 på Kredsens hjemmeside: www.koldingkreds.dk

Evt. indkomne forslag skal være Kolding Lærerkreds skriftligt i hænde senest den 5. marts 2020.

                                           Kredsstyrelsen

 Tilmelding til spisning til TR senest den 12. marts 2020.

Original dagsorden 

 

 

 

                                     

Emner

Målgruppe