Arbejdstid - de 15 punkter

OK 15 resulterede i en aftale med 15 punkter om arbejdstid. DLF har udarbejdet en applikation til inspiration for arbejdet med punkterne i forbindelse med skoleårets planlægning.

Her kan du finde inspiration til de overvejelser/drøftelser, I skal have på skolen om Arbejdstidspapirets betydning for arbejdstiden tilrettelæggelse mv. Hjulets numre er lig med ét af de 15 punkter i Arbejdstidspapiret. Når du klikker på et nummer, kommer selve teksten - og klikker du videre kommer der et antal spørgsmål til punktet og til, hvordan I evt. vil kunne udmønte teksten på skolen. Spørg din TR, hvis du er i tvivl.