Medlem Seniorer

Seniorudvalget

Udvalget vælges på årsmødet i april måned i lige årstal. Seniorudvalget, Fraktion 4, Kolding Lærerkreds, har på udvalgsmødet den 16.maj 2018 konstitueret sig:

Seniorudvalget Fraktion 4 2018-2020

Erik Jessen formand/Pensionistforum Syd 

E-mail: erik.e.jessen@gmail.com

Mobil: 28 56 46 34

 

Bodil Frederiksen næstformand

E-mail: bodilefrederiksen@stofanet.dk

Mobil: 26 14 41 09

 

Kirsten Lorenzen referent/Pensionistforum Syd

E-mail: loz@stofanet.dk

Mobil: 30 53 69 80

 

Ingrid Majgaard redaktør

E-mail: ingmaj@outlook.dk

Mobil: 28 96 14 21

  

Kirsten Fisker kasserer

E-mail: kf@r32.dk

Mobil:  20 97 33 33

 

Annie Færch menigt medlem

E-mail: annie@lysel.dk

Mobil: 30 55 14 30