Mindre i særlig feriegodtgørelse

Mindre i særlig feriegodtgørelse

Senest 1. maj 2020 skal der udbetales særlig feriegodtgørelse. Det vil måske overaske medlemmerne, at det udbetalte beløb vil være mindre, end det, de plejer at få.

Det skyldes overgangen til den nye ferielov.

Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ’indefryses’ de penge, som de ansatte har til gode, og som de får, når de skal pensioneres.

Der indefryses 12,5 % af lønnen.

Særlig feriegodtgørelse
Særlig feriegodtgørelse gives som lønkompensation under ferien, da udbetalingen af den almindelige løn i ferien udgør et beløb, som er mindre end ferielovens krav om feriegodtgørelse på 12,5 % af lønnen i ferieperioden.

Lønnen under ferien udgør 11,5 %, og derfor udbetales der 1. maj særlig feriegodtgørelse med 1 % for at nå op på ferielovens krav om 12,5 %. Herudover har LC og DLF aftalt et særligt ferietillæg med KL. Det er på 1,15 %. Derved er den samlede særlig feriegodtgørelse 2,15 %. På statens område 0,5 %.

Særlige forhold i forbindelse med den nye ferielov
Som nævnt ovenfor indefryses 12,5 % af lønnen fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

I indefrysningsperioden udbetales den 1 % for at nå op på ferielovens krav om 12,5 % ikke.

Det er udelukkende den aftalte særlige feriegodtgørelse på 1,15 %, som udbetales.

Den særlige feriegodtgørelse, der senest skal udbetales 1. maj 2020, er optjent i kalenderåret 2019 på følgende måde:

  • 1. januar 2019 - 31.august 2019 med 2,15 %
  • 1. september 2019 - 31.december 2019 med 1,15 % (1 % indefryses).

Emner

Målgruppe