Dagsorden GF 17/9

20141218 Logo Kreds111 02
Dagsorden: Ekstraordinær Generalforsamling torsdag den 17. september 2020 vedrørende vedtægtsændring. Mødet foregår på kredskontoret og afholdes kl. 16.30. Gerne tilmelding. Nyhed 1 ud af 3

Ekstraordinær

Generalforsamling

Kolding Lærerkreds afholder i henhold til vedtægternes § 7

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 17. september 2020, kl. 16.30 på kredskontoret

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Vedtægtsændring

                                       

§8: 

Kredsen ledes af en styrelse på 7 medlemmer, som vælges på          generalforsamlingen i lige år.

Ændringsforslag til §8:

Kredsen ledes af en styrelse på 6 medlemmer, som vælges på                generalforsamlingen i lige år.

     4.Eventuelt

 

                                         Kredsstyrelsen

 

Gerne tilmelding til 111@dlf.org seneste 14.september                            

Emner

Målgruppe