Dagsorden GF 25/9

20141218 Logo Kreds111 02
Foreløbig dagsorden til Ordinær Generalforsamling Fredag den 25. september 2020 kl.16.30 - 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Bramdrupdam hallerne Tilmelding via din TR. Der vil blive serveret en sandwich og en vand i henhold til gældende covid-19 retningslinjer. Vær opmærksom på, at det er en Valggeneralforsamling. Nyhed 2 ud af 3

Kolding Lærerkreds afholder ordinær valggeneralforsamling

 

Fredag den 25. september 2020, kl. 16.30-19.00

 

I Bramdrup Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Vedtægtsændringer
  7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede
  8. Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år
  9. Valg jf. §8 og §9
  10. Eventuelt

 

Endelig dagsorden foreligger den 18. september 2020 på Kredsens hjemmeside: www.koldingkreds.dk

Evt. indkomne forslag skal være Kolding Lærerkreds skriftligt i hænde senest den 4. september 2020.

 

 

Kredsstyrelsen

 

 

 

Tilmelding til TR senest den 16. september 2020.

Ved tilmelding angiv om du ønsker almindelig eller vegetar sandwich.

Emner

Målgruppe