Kandidatforslag

20141218 Logo Kreds111 02
Indkaldelse af kandidatforslag til Ordinær Generalforsamling. Alle posterne til kredsstyrelsen er på valg fredag den 25. september 2020. Ønsker du opstilling skal du meddele dette til kredskontoret den 16. september 2020 af hensyn til den skriftlige beretning. Du kan også opstille på selve den ordinære generalforsamling. Nyhed 3 ud af 3

OPSLAG

Kolding Lærerkreds indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 8 kandidatforslag til de i § 8 anførte valg ved den ordinære generalforsamling fredag den 25. september 2020

 

Der er tale om følgende valg:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kredskasserer
  • Delegerede til Danmarks Lærerforenings Kongres og suppleanter hertil
  • Kredsstyrelse og suppleanter hertil
  • Kritiske revisorer og suppleant hertil

 

Kandidatforslag er kun gyldige, såfremt de er bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at denne er villig til at modtage valg. For alle valg gælder, at der kan opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Såfremt du ønsker at opstille til valg til kredsstyrelsen bedes du meddele dette til kredskontoret senest den torsdag den 16. september af hensyn til den skriftlige beretning.

KOLDING LÆRERKREDS

Anders Petersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe