Foreløbige dagsorden til virtuelt Generalforsamling i 2021

20141218 Logo Kreds111 02
Foreløbige dagsorden til virtuelt Generalforsamling i Kolding Lærerkreds i marts 2021.

VIRTUEL GENERALFORSAMLING

 

Kolding Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling

 

Fredag den 12. marts 2021, kl. 16.30

 

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Vedtægtsændringer
  7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede
  8. Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år
  9. Eventuelt

                                         Kredsstyrelsen

 

Endelig dagsorden foreligger den 5. marts 2021 på Kredsens hjemmeside: www.koldingkreds.dk

Evt. indkomne forslag skal være Kolding Lærerkreds skriftligt i hænde senest den 26. februar 2021.

Da denne generalforsamling bliver virtuel er det nødvendigt med

tilmelding med navn, skole og mailadresse til 111@dlf.org senest onsdag den 3. marts 2021.

I forlængelse af den virtuelle generalforsamling er der et oplæg ved Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Emner

Målgruppe