Overgang til pension

Kredsen har udardbejdet nedenstående huskeliste for medlemmer, der påtænker at overgå til pension og/eller efterløn.
Kredsen rådgiver ikke konkret om efterløn, da rådgivning henhører under A-kasserne.

 

Kolding Lærerkreds                                                         26. januar 2015

 

 Huskeliste ved overgang til tjenestemandspension

 

 Når du har besluttet dig til at gå på pension / efterløn skal du være opmærksom på følgende.

 

  • Du har tre måneders opsigelsesvarsel til den første i en måned.
  • Man søger om at fratræde sin stilling tjenstligt altså gennem skolelederen til forvaltningen/BUF-direktøren.
  • Tjenestemanden modtager svar tilbage fra BUF.
  •  Samtidig eller lige efter modtages et skema fra løn og personale afdelingen angående pensionsindplaceringen. Skal sendes tilbage.
  •  Manglende afholdt ferie udbetales. Husk det skal ske inden et halvt år efter du har forladt arbejdsmarkedet. Ved efterløn aftales ferieafviklingen med A-kassen. 
  •  Ved overgang til efterløn husk at informere og sende de relevante oplysninger til A-kassen (A-kassen har deres egne sagsbehandlere).

 

Herudover skal følgende nævnes:

 

  • Kredsen yder rådgivning angående pension og beregning af pension m.v. Ret henvendelse til kredskontoret ved Karen Vestergaard.
  • Du kan ved hjælp af NEM –id gå ind på www.tjenestemandspension.dk  og se din optjente pension på et givet tidspunkt.
  • Kredsen rådgiver ikke om skatteforhold. Rådgivning angående seniorfradrag rettes til Skat

 

 (Listen er ikke udtømmende)

 

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvenbdelse til kredsen.