Overgang til pension

Kredsen har udardbejdet nedenstående huskeliste for medlemmer, der påtænker at overgå til pension og/eller efterløn.
Kredsen rådgiver ikke konkret om efterløn, da rådgivning henhører under A-kasserne.

 

Kolding Lærerkreds den 21. juni 2019

 

Huskeseddel ved overgang til pension

tjenestemandspension

Når du har besluttet dig til at gå på pension/efterløn skal du være opmærksom på følgende.

  • Du har tre måneders opsigelsesvarsel til den første i en måned.
  • Man søger om at fratræde sin stilling tjenstligt altså gennem skolelederen til forvaltningen/BUF-direktøren.
  • Tjenestemanden modtager svar tilbage fra BUF.
  • Samtidig eller lige efter modtages et skema fra løn og personale afdelingen angående pensionsindplaceringen. Skal sendes tilbage.
  • Manglende afholdt ferie kan afholdes forud for pension eller udbetales. Husk ved udbetaling, at det skal ske inden et halvt år efter du har forladt arbejdsmarkedet. Ved efterløn aftales ferieafviklingen med A-kassen
  • Ved overgang til efterløn husk at informere og sende de relevante oplysninger til A-kassen (A-kassen har deres egne sagsbehandlere).

 

Herudover skal følgende nævnes:

 

  • Kredsen yder rådgivning angående pension og beregning af pension m.v. Ret henvendelse til kredskontoret ved Karen Vestergaard.

 

 

  • Kredsen rådgiver ikke om skatteforhold. Rådgivning angående seniorfradrag rettes til Skat

 

  • Husk at give kredsen besked om, at du går på efterløn/pension, så du bliver flyttet over til Seniorerne

 

 

 

(Listen er ikke udtømmende)