Politik

Kredsens Arbejdsmiljøpolitik

Kredsens Arbejdsmiljøpolitik omfatter sikkerhedsarbejdets organisering på både det fysiske - og psykiske arbejdsmiljøområde.

Rådgivning om arbejdsmiljø henviser til Danmarks Lærerforenings hjemmeside om emnet.