Medlemsfordele

 

Følgende er gældende og rettet 15.12.16

Karensbestemmelser:

Indmelder lærerstuderende sig senere end 9 måneder efter optagelsen på seminariet, indtræder muligheden for at opnå juridisk og økonomisk bistand (f.eks. under konflikt) først efter 1 års ubrudt medlemskab.

Hvis et medlem genindmelder sig, vil der først efter 1 års ubrudt medlemskab opnås juridisk og økonomisk bistand. Genoptagelsen kan kun ske efter at en eventuel kontingentrestance er betalt.

Indmeldelse: Kontakt din TR eller Kolding Lærerkreds, 75 50 20 55.

Medlemsfordele DLF