Arbejdsliv

Løn

penge

Læreres og børnehaveklasselederes løn afhænger af ansættelsesforholdet. Der kan være tale om ansættelse på anciennitetsløn eller overenskomstansættelse på Ny Løn. Lønnen afhænger ligeledes af ansættelsesforholdets varighed, samt individuelle tillæg efter funktioner og/eller kvalifikationer.

I Kolding Kommune er der aftalt et særligt lønforløb for overenskomstansatte - se link ovenfor.

Aktuel løntabel og oversigter over forskellige tillæg findes ved at følge links til højre.

Se i øvrigt link til DLF-side om løn.

 

Løntabeller

 

 

DLF-side om løn