Arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Kredsstyrelsens målsætning er at arbejde for, at der på skolerne skabes et arbejdsmiljø, der såvel fysisk som psykisk medvirker til, at antallet af lærere, der oplever et dårligt arbejdsmiljø, herunder får arbejdsskader, minimeres mest muligt. 

Kredsen vil arbejde for at gøre arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet til en integreret del af dagligdagen på skolerne. 
En del af dette arbejde vil være, at man gennem fokusering på værdien af arbejdspladsvurderinger (APV) på skoler i kredsens område, kan kortlægge og vurdere omfanget af problemer, så kredsen også gennem forhandlingerne med kommunerne kan medvirke til en mindskelse af såvel fysiske som psykiske gener. 

Kredsstyrelsens mål er ligeledes at sikre arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) effektive og nyttige redskaber til håndtering af opgaven, viden om deres pligter, rettigheder og ansvar samt endelig sikre dem den nødvendige tid til udførelse af deres arbejde. 

Kredsens mål er desuden, at arbejdsmiljøarbejdet gennem det forpligtende kredssamarbejde koordineres bedst muligt, og at arbejdsmiljøet tilstadighed er et kerneområde i DLF.

DLF- arbejdsmiljøloven

Indberetningsskema