Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Læreres brug af sociale medier

Kolding Lærerkreds anbefaler forsigtighed og omtanke i læreres brug af sociale medier i arbejdsmæssig sammenhæng

Man har i de sidste år oplevet en stigende anvendelse af sociale medier også i skolen. Dette har medført en del uheldige episoder, som kunne have været undgået. Til tider har anvendelse af sociale medier fået uheldige følger for læreres ansættelse eller har besværliggjort deres arbejdsliv og privatliv.

Kolding Lærerkreds har derfor forfattet en vejledning for lærere i brug af sociale medier. Hele skriftet kan hentes via linket til nederst på siden.  Her skal blot anføres de centrale anbefalinger: 

Venskaber på de sociale medier 

Venskaber på f.eks. Facebook rummer muligheden for gensidigt at se hinandens oplysninger, netværk og opdateringer. Dermed åbnes for videre udbredelse af personlige oplysninger. Desuden kan der opstå mistolkninger mht. venskabets natur og omfang – hvem er inde/ude, hvorfor og hvordan.  Anderledes forholder det sig naturligvis med tidligere elever.  Det kan være uhensigtsmæssigt eller besværliggøre lærerens professionelle arbejde, hvis man er ven med en, man har en arbejdsmæssig relation til, f.eks.: forældre, skolebestyrelsesmedlemmer, socialrådgiver m.fl.  Den tavshedspligt, der gælder i forhold til lærerens arbejdsopgaver, gælder også på de sociale medier.  Læreren skal udvise samme respekt og loyalitet overfor sin arbejdsplads, kolleger og leder på de sociale medier, som man ville gøre ansigt til ansigt.  Læreren har personlig pligt til at underrette om bekymrende forhold og oplysninger omkring elever, som læreren måtte blive bekendt med på de sociale medier. 

Anbefalinger 

 • Læreren skal støtte sig op ad skolens regler eller retningslinjer på området. Hvis ingen regler findes, anbefales det, at skolen laver en politik på området. 
 • Brug redskaberne i skolens valgte IT platform (f.eks AULA), da de rummer alle de funktioner, der også findes på de sociale medier, men er lukkede for så vidt, at de kun er tilgængelige for de grupper, læreren selv har valgt ved oprettelsen. 
 • Brug lukkede grupper (communities). 
 • Undlad individuel ros eller ris – hold den slags på et helt personligt plan. 
 • Begræns brugen af meddelelsestjenester (sms, mms) til helt neutrale meddelelser. 
 • Undlad at være den eneste voksne (lærer) i gruppen – få en kollega i teamet til at deltage. 

Trusler, mobning og chikane 

 • Tag et skærmprint af selve truslen/chikanen og af den profil, hvorfra den er sendt. Gem meddelelser med truende/chikanerende indhold. 
 • Registrer hændelsen på SafetyNet.
 • Anmeld afsenderen. Flere sociale netværk har en anmelder-funktion. 
 • Kontakt leder/TR eller AMR og aftal, hvordan sagen videre skal behandles. 
 • Kontakt Kolding Lærerkreds.

Hele teksten kan læses her