Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Psykologhjælp

Kolding Lærerkreds har afsat et beløb til at assistere medlemmerne med psykologhjælp

Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens ansvar at sikre de ansattes psykiske helbred. Kommunen bevilger psykologbistand til lærere efter vold og trusler eller stress.

Danmarks Lærerforening har også et tilbud om psykologsamtaler, som medlemmerne kan henvende sig direkte til foreningen om. Tilbuddet er nærmere beskrevet her.

Men der kan være situationer, hvor særlige forhold gør det nødvendigt for kredsen at have et beredskab til at håndtere medlemmers øjeblikkelige situation. Kolding Lærerkreds har derfor kontakt til psykologer, som er i stand til at tilbyde samtaler med medlemmerne.

Medlemmerne kan ved henvendelse til kredsformanden få vurderet, hvilket tilbud, der er mest relevant.