Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Fx: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen skal ske enten ved brev eller mail - Meld dig ud her: 111@dlf.org 

A-kasse

Udmeldelsen af Danmarks Lærerforening er ikke en udmeldelse af A-kassen dlfa, Du kan læse mere på deres hjemmeside www.dlfa.dk

Pensionister kan ikke genindmelde sig

Det er ikke muligt for pensionister at genindmelde sig efter en eventuel udmeldelse, men det er muligt at annullere sin udmeldelse.

Udmeldelse i visse situationer

I visse situationer kan du ikke melde dig ud

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du ikke betaler:

Hvis du ikke har betalt kontingent senest en måned efter at du har modtaget en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance, eller har aftalt en afviklingsordning med os.