Kreds 111

Kredskontoret

Indgang 200X150 030508

Se kontorets åbningstider og kredsstyrelsens træffetider ovenfor.

Bemærk, at der altid kan træffes aftale om et personligt møde udenfor kontorets åbningstid eller træffetiderne.

Kredsstyrelsen er bevidst om, at der kan være behov for sådanne aftaler af hensyn til lærernes arbejdstid.