Medlem

Seniorer

Om seniorfraktionen

Kolding Lærerkreds har en aktiv seniorafdeling. Formålet med arbejdet er at give kredsens medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et kollegialt og socialt fællesskab i seniorertilværelsen.

Der udsendes program to gange årligt i juni og december.

Alle tilmeldinger rettes til Erik Jessen, e-mail: erik.e.jessen@gmail.com

 

Der afholdes i løbet af året forskellige arrangementer.

Kontingent for seniorer udgør kr. 1.068,00 årligt, heraf modtager Kolding Lærerkreds kun kr. 216,00. Kontingentet opkræves én gang årligt i januar af Danmarks Lærerforening.

Seniorergruppen modtager årligt et beløb fra Kolding Lærerkreds, hvilket bevirker, at priserne på arrangementerne bliver yderst rimelige.