Psykologhjælp

Kolding Lærerkreds har afsat et beløb til at assistere medlemmerne med psykologhjælp

Som udgangspunkt er det arbejdsgiverens ansvar at sikre de ansattes psykiske helbred. Kommunen bevilger psykologbistand til lærere efter vold og trusler eller stress.

Danmarks Lærerforening har også et tilbud om psykologsamtaler, som medlemmerne kan henvende sig direkte til foreningen om.

Danmarks Lærerforening kan kontaktes på: 33 69 63 00 eller www.dlf.org

Men der kan være situationer, hvor ventetider og langsommelige procedurer gør det nødvendigt for kredsen at have et beredskab til at håndtere medlemmers øjeblikkelige situation. Kredsen har kontakt til psykologer, som er i stand til med kort varsel at tilbyde samtaler med medlemmer.

Medlemmerne kan ved henvendelse til kredsformanden få vurderet, hvilket tilbud der er mest relevant.