Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Registreringer af hændelser

Der har tidligere været en procedure, hvor man på skolerne/ specialskolerne havde "interne registreringer" i form af f.eks. konfliktskemaer i papirform. Disse blev benyttet i forbindelse med konflikthåndtering (vold, chikane, krænkelser).

Dette er ikke længere muligt.

Alle registreringer skal foregå i SafetyNet.

At dette bliver gjort er et ledelsesmæssigt ansvar. 

Husk at udfylde alle faner i registreringen - under indberetning, analyse og eventuelt politianmeldelse.

 

Bemærk, at hvis man ikke foretager politianmeldelse grundet pædagogiske- eller behandlingsmæssige årsager, så skal der redegøres for dette - under fanen politianmeldelse. Redegørelsen skal udfærdiges i samarbejde med skadelidte og lederen. 

 

Før og under en konflikt

Fastholdelse