Arbejdsliv Løn

Læs din lønseddel

20140827_læs_din_løn

Det er meget vigtigt, at du læser din lønseddel og kontrollerer, at din løn er korrekt beregnet.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at lønudbetalingen er korrekt. Men du har også en pligt til at sikre dig, at du ikke modtager uberettiget løn. 

Særligt nyansatte og månedslønnede vikarer skal være opmærksomme på at alle tillæg er korrekte.
Få eventuelt assistance fra din tillidsrepræsentant.

Vejledning til læsning af din lønseddel

 

Løntabeller