Arbejdsliv Løn

Lokal løn

Nedenstående er gældende aftaler per 1. april 2024 Reformtillæg ændret til Koldingtillæg pr. 01.08.21
Nedenstående er gældende aftaler per 1. april 2024    
Forhåndsaftaler lokal løn      
         
Aftalenr. Modtagere Beløb (31.3.2000 niveau) nutidsværdi nutidsværdi
pr år pr måned
(per 1.4.2024 (per 1.4.2024)
5001FF2332 Klasselærere i specialklasser. 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse. 5.800 kr. 9150,37 762,53
5001FF1041 Læsevejledere (1 tillæg per skole). Skal have uddannelsen og være udpeget af skoleledelsen. 10.000 kr. 15776,5 1314,71
5001FF2130 IT-vejledere (1 tillæg per skole) 6.000kr. på store skoler/4.000kr. på små skoler 9465,9 788,83
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole    
Øvrige skoler er små skoler. 6310,60 525,88
5001FF1043 Lærere, der samme dag har tjeneste på to adresser med væsentlig afstand 1.400 kr. 2208,71 184,06
5001FF1044 Lærere på Munkevængets Skole for arbejdet med elever i modtageklasser 3.500 kr. 5521,78 460,15
5001FF1046 Lærere på CSV med klasselærerfunktion på ungdomsuddannelsen eller en tilsvarende funktion i voksenspecialundervisningen 6.000 kr. 9465,9 788,83
5001FF1047 Sikkerhedsrepræsentanter (AMR) 4.200 kr. 6626,13 552,18
5001FF1048 Design-, matematik-, biologi- og naturvejledere i forhold til kolleger. Skal have uddannelse og være udpeget af skoleledelsen – max. én af hver pr. skole. Kan deles imellem 2 pers. 6.000 kr. 9465,9 788,83
5001FF2331 Sprogvejleder i forhold til kolleger.Skal have uddannelse og være udpeget af skoleledelsen – max. én af hver pr. skole. Kan deles imellem 2 pers. 6.000 kr. 9465,9 788,83
5001FF2333 FabLab Pioneer. Skal have uddannelsen, og udføre funktionen efter aftale med skoleledelsen. Der kan maks. være ét tillæg pr. skole. Tillægget kan deles mellem to. personer. 3.000 kr. 4732,95 394,41
5001FF2131 Koordinator for læringscenter – kan deles imellem 2 pers. 6.000kr. på store skoler/5.000kr. på små skoler. 9465,9 788,83
Store skoler er:    
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole    
Øvrige skoler er små skoler 7888,25 657,35
5001FF2332 Klasselærere 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse 5.800 kr. 9150,37 762,53
5001FF1130 Tale/hørelærer ved PPR 5.000 kr. 7888,25 657,35
5001FK0702 Visse diplomuddannelser 6.000 kr. 9465,9 788,83
5001FK0703 Fremskyndelse af lønforløb for nyuddannede efter 2 år  Se: Lønforløb for overenskomstansatte    
5001FF1631 Kolding tillæg for UU 5.171 kr. 8158,03 679,84
5001FF1631 Kolding tillæg for lærere ved folkeskoler, specialskoler og PPR 5.973 kr. 9423,30 785,28
         
Redigeret 19.4.2024. Reguleringsprocent: 1,577650