Medlem

Seniorer

Om seniorfraktionen

Kolding Lærerkreds har en aktiv seniorafdeling. Formålet med arbejdet er at give kredsens medlemmer og ægtefæller mulighed for at fastholde et kollegialt og socialt fællesskab i seniorertilværelsen.

Der udsendes program to gange årligt i juni og december.

Alle tilmeldinger rettes til Erik Jessen, e-mail: erik.e.jessen@gmail.com

 

Der afholdes i løbet af året forskellige arrangementer.

Kontingent for seniorer udgør kr. 1.008,00 årligt, heraf modtager Kolding Lærerkreds kun kr. 156,00. Kontingentet opkræves én gang årligt i januar af Danmarks Lærerforening.

Seniorergruppen modtager årligt et beløb fra Kolding Lærerkreds, hvilket bevirker, at priserne på arrangementerne bliver yderst rimelige.

Hvis du melder dig ud af DLF, har du ikke mulighed for at blive medlem igen, og du mister retten til at modtage de goder, som Kolding Lærerkreds og Danmarks Lærerforening tilbyder - også den frivillige gruppelivsforsikring!