Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødrøftelser

Årlige arbejdsmiljødrøftelser

Der er i dette link fra Arbejdsmiljøtilsynet 5 gode guides til arbejdsmiljødrøftelserne. 
 
Ganske vist er Kolding Kommune certificeret, hvorfor Arbejdstilsynet ikke kommer på kontrolbesøg på de enkelte arbejdspladser i Kolding Kommune. De opstillede krav for gennemførelse af årlige arbejdsmiljødrøftelser er dog samme. 
 
I Kolding Kommune er det blot interne auditører (korps under Arbejdsmiljøtjenesten, Kolding Kommune) samt eksterne auditører (Bureau Veritas), der foretager kontrolbesøgene. Nedenstående tekst fra det ovenstående link er derfor tilrettet i Kolding Kommune til følgende: 

Dokumentation for at drøftelsen har fundet sted

Når interne- eller eksterne auditører kommer på tilsyn, eller hvis Arbejdstilsynet er tilkaldt, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted inden for det seneste år. 

Virksomheden afgør selv, hvordan den vil dokumenterer det - fx ved at notere i sin arbejdspladsvurdering (APV), hvornår drøftelsen fandt sted, og hvem der deltog - eller ved at bruge Arbejdstilsynets skema.

 

Arbejdsmiljøstyrelsens regler vedrørende arbejdsmiljødrøftelser